AVÍS LEGAL

En compliment de la Llei 34/2002, amb darrera actualització, 09/05/2023, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, NEXES MES QUE PILATES, SL, us informa que és titular dels llocs web: https://nexespilates.com, https://nexespilatesfranquicia.com.  D'acord amb l'exigència de l'article 10 de la Llei esmentada, notifica les dades següents: NIF/CIF: B67114686, Registre Mercantil de BARCELONA. Tom: 46182, Foli: 65, S8, full: B-512168 i domicili social: C/ LA VOLTA 3, 1r. 08150, PARETS DEL VALLÈS (BARCELONA). L'adreça de correu electrònic de contacte amb l'empresa és: info@nexespilates.com.   

  1. USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

 

La navegació per accés o ús de la pàgina web i tots els subdominis i directoris inclosos sota el mateix domini, així com els serveis o continguts que a través seu es puguin obtenir i tots els portals de domini propi sota titularitat de NEXES MES QUE PILATES, SL, atorga la condició de usuari, per la qual s'accepten, en navegar per la pàgina web de NEXES MES QUE PILATES, SL, totes les condicions d'ús que s'estableixen sense perjudicar l'aplicació de la corresponent normativa de compliment legal obligat segons el cas.

 

Per això, si les consideracions detallades en aquest avís legal no són de la seva conformitat, preguem no faci ús del portal, ja que qualsevol ús que faci del mateix o els serveis i continguts que s'hi inclouen implicarà l'acceptació dels termes legals recollits en aquest. text.

La pàgina web de NEXES MES QUE PILATES, SL, proporciona una gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la responsabilitat en l'ús correcte dels llocs web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a: La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari als formularis de registre i contacte de NEXES MES QUE PILATES, SL, per accedir a determinats continguts o serveis oferts per la web.

L'ús de la informació, serveis i dades ofertes per, NEXES MES QUE PILATES, SL no aniran contra les disposicions daquestes clàusules, la Llei, la moral, els bons costums o lordre públic que puguin suposar lesió dels drets de tercers o del funcionament dels llocs web. A aquest efecte, l'Usuari s'abstindrà d'utilitzar qualsevol dels continguts amb finalitats il·lícites i prohibides en aquest text, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir-ne la utilització normal dels continguts, d'altres usuaris o de qualsevol usuari d'Internet (maquinari i programari).

Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de tota naturalesa que l'entitat propietària del web pugui patir, directament o indirectament, com a conseqüència d'incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l'ús del web i d'aquesta política de privadesa.

En particular, ia títol merament indicatiu i no exhaustiu, l'Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, fitxers de so i/o imatge, fotografies d'aquesta web .

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

  1. POLÍTICA D'ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

NEXES MES QUE PILATES, SL no es fa responsable de l'contingut de les pàgines web a les que pugui accedir l'usuari a través dels enllaços establerts als seus llocs web i declara que en cap cas examinarà ni exercitarà cap tipus de control sobre el contingut d'altres pàgines de la xarxa.

Així mateix, tampoc no garanteix la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a què es pugui accedir a través dels enllaços d'aquesta web.

NEXES MES QUE PILATES, SL declara que ha adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que es pugui derivar de la navegació per la seva pàgina web. En conseqüència, NEXES MES QUE PILATES, SL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que pugui patir l'usuari a causa de la navegació per Internet.

NEXES MES QUE PILATES, SL no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l'Usuari que portin causa d'errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació, instal·lació o interrupció de l'servei del web durant la prestació d'aquest o amb caràcter previ.

L'accés a la web https://nexespilates.com, https://nexespilatesfranquicia.com no implica l'obligació de l'entitat per controlar l'absència de virus o qualsevol altre element informàtic perjudicial. Correspon a l'Usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció i protecció de programes informàtics nocius.

NEXES MES QUE PILATES, SL no es responsabilitza dels danys produïts als equips informàtics, documents i/o fitxers dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei en aquest Portal web.

  1. PUBLICITAT

El web https://nexespilates.com, https://nexespilatesfranquicia.com podrà allotjar continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d'assegurar que el material remès per a la seva inclusió a la web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d'aplicació.

NEXES MES QUE PILATES, SL no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors en aquesta web.

  1. MODIFICACIONS

NEXES MES QUE PILATES, SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web, tant pel que fa als continguts com per les condicions d'ús o per les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus llocs web, de qualsevol forma admissible en dret i seran de compliment obligat durant el temps que estiguin publicades a la web i fins que no siguin modificades per altres posteriors.

  1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per si mateixos o com a cessionària, a NEXES MES QUE PILATES, SL.

Seran, per tant, obres protegides amb propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol i se'ls podrà aplicar tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya, Reial Decret Legislatiu 1/1996, darrera actualització, 30/03/2023.

Directiva-UE-2019/790 de el Parlament Europeu i de Consell de 17 d'abril de 2019 sobre els drets d'autor i drets afins en el mercat únic digital.

Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment explícit de NEXES MES QUE PILATES, SL.

Així mateix, NEXES MES QUE PILATES, SL es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l'incompliment d'aquestes condicions.

  1. ACCIONS LEGAL, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre els usuaris i NEXES MES QUE PILATES, SL es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per a decidir sobre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir entre l'usuari i NEXES MES QUE PILATES, SL, els jutjats o tribunals de el Partit Judicial de la localitat de MOLLET DEL VALLÈS.

  1. RESERVA DE COOKIES

NEXES MES QUE PILATES, SL utilitza galetes i altres tecnologies similars que emmagatzemen i recuperen informació quan navegues. Aquestes tecnologies poden servir per a finalitats diverses, com ara reconèixer un usuari i obtenir informació dels seus hàbits de navegació. Els usos concrets que fem d'aquestes tecnologies es descriuen a la informació de la Política de Cookies. Seguint la política de protecció de dades de l'entitat, NEXES MES QUE PILATES, SL informa que les cookies s'associen a l'usuari anònim i al vostre ordinador i no proporcionen per si mateixes les dades personals de l'usuari.

La informació de la nostra 'política de cookies' informa a l'usuari del temps que aquestes cookies romandran actives al terminal de l'usuari i de la possibilitat que tercers tinguin accés a la informació que emmagatzemen. Per això es va modificar larticle 5, apartat 3, de la Directiva 2002/58 per la Directiva 2009/136, i ara per la Guia de lAEPD.

L'última Guia sobre l'ús de galetes de l'AEPD de juliol de 2023, que incorpora el criteri del Comitè Europeu en Protecció de Dades (CEPD), que recull les accions d'acceptar o rebutjar les galetes, ambdues accions han d'estar al mateix nivell, sense que sigui més complicat rebutjar-les o acceptar-les, l'usuari té la possibilitat d'acceptar o rebutjar explícitament l'ús de les galetes i rebre'n més informació. Addicionalment, l'Usuari té la possibilitat de configurar el vostre navegador de manera que sigui informat de la recepció de cookies, amb la possibilitat, si així ho desitja, d'impedir que s'instal·lin al vostre disc dur.

  1. POLÍTICA DE PRIVACITAT

De conformitat amb allò establert per RGPD-UE-2016/679, la LOPD 3/2018, de Garantia dels Drets Digitals, la Llei 34/2002, amb la darrera actualització, 09/05/2023, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic, i la Llei 11/2022, General de Telecomunicacions, NEXES MES QUE PILATES, SL informa als usuaris dels seus llocs web que estem obligats a guardar secret professional sobre les dades personals demanades per l'entitat mitjançant els formularis de registre o contacte a les seves pàgines. Aquesta obligació continuarà fins i tot després d'haver finalitzat la nostra relació comercial o contractual, i en cap cas no podrem fer públiques les dades personals dels visitants i clients a la web sense el seu consentiment.

Consentiment del menor: Segons l'article 6 apartat f, i l'article 8, apartat 1, del RGPD-UE-2016/679, i per la LOPD-3/2018, de Garantia dels Drets Digitals a l'article 84, (protecció dels menors en Interne), exposen que quan l'interessat sigui un menor de 16 anys, no podrà prestar el seu consentiment perquè un comerç en línia reculli les seves dades personals, aquest tractament únicament es considerarà lícit si el consentiment el va donar o va autoritzar el titular o titulars de la pàtria potestat o tutela sobre el menor, han de disposar dels mitjans per obtenir el consentiment explícit dels pares o tutors; per exemple, mitjançant un missatge de correu electrònic dirigit a algun d'ells que contingui un enllaç a un formulari electrònic, llevat que el menor tingui com a mínim 16 anys complerts que serà licito el seu consentiment.

Consentiment dels interessats: D'acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic a l'article 21, i pel RGPD-UE-2016/679, articles, 5, 6, 7 i 13, demanem el seu consentiment per poder realitzar comunicacions publicitàries o informació de la nostra entitat que considerem que puguin ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. Aquest consentiment l'atorgarà, o no, mitjançant l'acceptació de la Política de Privadesa a l'esmentat check o Botó, al peu del formulari de registre i/o contacte.

Formulari Treballa Amb Nosaltres En compliment del Reglament General de Protecció de Dades UE-2016/679, articles, 5, 6, 7, 9 i 13; per la LOPD 3/2018, de garantia dels drets digitals, en el Títol II i els seus articles, la Directiva-UE-2016/943, i la Llei 1/2019, de Secrets Empresarials, se li informa que el Responsable del Tractament de les vostres dades personals, de contacte i informació és, NEXES MES QUE PILATES, SL, que tractarà la informació de les dades personals que ens faciliten els usuaris de manera licita, lleial i transparent en relació amb l'interessat, amb finalitats determinades, explícites i legítimes. Seran tractats de manera que es garanteixi una seguretat adequada, inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant l'aplicació de mesures tècniques o organitzatives adequades. Linteressat tindrà dret a presentar reclamacions a lAutoritat de Control AEPD.

Un cop llegida i acceptada la present Política de Privadesa mitjançant el checkbox situat al peu del formulari, Els candidats que aportin la seva informació professional donen el seu consentiment a NEXES MES QUE PILATES, SL, al tractament de les vostres dades personals i de la informació professional inclosa en el vostre Currículum Vitae en omplir el formulari de Treballa amb Nosaltres. Les vostres dades personals seran tractades amb seguretat i privadesa.

Aquestes dades, seran introduïdes en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de l'administrador del web de NEXES MES QUE PILATES, SL amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. Així mateix, NEXES MES QUE PILATES, SL informa de la possibilitat d'exercir els drets d' accés, que permet a l'usuari web, conèixer quines dades personals té l'administrador d'aquesta pàgina i en aquest cas contestarà en un termini de 30 dies, sempre que conservin les dades personals, rectificació, que permet corregir errors en les dades personals, modificar els que siguin inexactes o incomplets i garantir la certesa de la informació, oposició que podrà sol·licitar i aconseguir que no porti a terme el tractament de dades, supressió que permet que se suprimeixin les dades inadequades o excessives, limitació, pel qual podeu sol·licitar que es limiti el tractament de les vostres dades quan hàgiu exercit el vostre dret a la rectificació de les vostres dades personals, i portabilitat, perquè l'usuari pugui obtenir una còpia de les dades personals que hagi facilitat a la web per tal de poder transmetre'ls a altres serveis, aquests drets es podran exercir per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la recepció a l'adreça del administrador d'aquesta web o al correu electrònic info@nexespilates.com,aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que n'acrediti la identitat. Els interessats podran presentar reclamació davant de l'Autoritat de Control, AEPD, ACPD i AVPD.

L'enviament de les vostres dades mitjançant el/s formularis de la nostra web estarà supeditat obligatòriament a que hagi llegit/acceptat la Política de Privadesa, mitjançant un check box obligatori al peu del formulari de registre o contacte.

 

Aquestes clàusules han estat elaborades per GRUP QUALIA, per la qual cosa se us atorga un certificat en format d'imatge digital perquè pugui exposar-lo al seu lloc web.

 

Actualitzada: 25 / 04 / 2024.