Ritmic Pilates

Pilates maquines al ritme de la musica, amb seqüències coordenades i divertides.