fbpx

Dades identificatives

Nom comercial: Nexes més que Pilates

Denominació social: NEXES MÉS QUE PILATES S.L.

CIF/NIF: B-67114686

E-mail: info@nexespilates.com

Telèfon de contacte: 697 162 701

Domini: www.nexespilates.com

Política de privadesa

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades -UE- 2016/679, i segons els articles, 5, 6 i 7, se l'informa que el responsable del tractament de les seves dades és:

Raó Social / Nom i cognoms: NEXES MÉS QUE PILATES, S.L., CIF / NIF: B67114686, Direcció: 08150, PARETS DEL VALLÈS, BARCELONA, Telèfon: 697.162.701, gerencia@nexespilates.com.

NEXES MES QUE PILATES, SL, tracta la informació i les dades personals que ens faciliten les persones, de manera licita, lleial i transparent en relació amb l'interessat, amb fins determinats, explícits i legítims i no seran tractats ulteriorment de manera incompatible amb aquests fins, d'acord amb l'article, 89, apartat, 1; el tractament ulterior de les dades personals amb fins d'arxiu en interès públic, fins d'investigació científica i històrica o fins estadístiques no es considera incompatible amb els fins inicials, les dades seran adequades, pertinents i limitats al que és necessari en relació amb les finalitats per a els que són tractats i si cal, actualitzats.

S'adoptaran totes les mesures raonables perquè es suprimeixin o rectifiquin sense dilació les dades personals que siguin inexactes respecte als fins per als quals es tracten.

Seran mantinguts de manera que es permeti la identificació dels interessats durant no més temps del necessari per als fins del tractament de les dades personals, que podran conservar durant períodes més llargs sempre que es tractin exclusivament amb fins d'arxiu en interès públic, sense perjudici de l'aplicació de les mesures tècniques i organitzatives apropiades que imposa el present Reglament, per tal de protegir els drets i llibertats de la persona interessada (limitació del termini de conservació), seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals, inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant l'aplicació de mesures tècniques o organitzatives apropiades.

Quan el responsable del tractament projecti el tractament ulterior de dades personals per a un fi que no sigui aquell per al qual es van recollir, proporcionarà a l'interessat, amb anterioritat a aquest tractament ulterior, informació sobre aquest altre fi i qualsevol informació addicional.

En el cas que el responsable del tractament prevegi la transmissió de les seves dades personals a tercers països ha de comunicar a l'interessat amb anterioritat.

En el cas que el responsable del tractament realitzi decisions informatitzades o elabori perfils amb les dades personals, haurà d'informar a l'interessat amb anterioritat.

L'interessat té dret a presentar reclamacions a l'Autoritat de Control.

Només es cediran les dades de l'interessat per obligació legal, per al tractament comptable i fiscal, o per motius relacionats amb el servei ofert per l'empresa mitjançant un contracte de Prestació de Serveis entre el Responsable del Tractament i l'Encarregat del Tractament.

Per motius relacionats amb la seva situació particular, l'interessat podrà exercir el dret de, oposició, al tractament de les seves dades per NEXES MÉS QUE PILATES, S.L., llevat motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

L'interessat té dret a obtenir sense dilació indeguda del responsable del tractament la supressió (dret a l'oblit), de les seves dades personals quan ja no sigui necessari en relació amb els fins per als quals van ser recollits o siguin tractats d'una altra manera.

L'interessat podrà obtenir sense dilació indeguda del responsable del tractament la rectificació de les dades personals inexactes que el concerneixen.

L'interessat podrà sol·licitar la portabilitat de les dades personals que hagi facilitat al Responsable del Tractament, en un format estructurat d'ús comú i lectura mecànica, ja transmetre'ls a altres responsable del tractament sense que ho impedeixi el responsable a què se'ls hagués facilitat, quan hagi donat el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins, article 6.1.a, article 9.2a, i article 6.1.b.

Dades a tractar: Dades personals

Finalitat: Gestió comercial i promocional dels productes i serveis oferts per l'empresa:

L'interessat en marcar la casella d'acceptació de la nostra política de privacitat, ens autoritza a que li contactem directament de forma personalitzada, per telèfon, email, sms, o qualsevol altre sistema amb l'única finalitat d'oferir assessorament i informació sobre els productes i serveis que ofereix la nostra empresa, així mateix en marcar la casella d'acceptació de la nostra política de privacitat es dóna per informat, atorgant el seu consentiment i cedint les seves dades personals lliurement.

L'interessat podrà exercir els drets d': accés, oposició, rectificació, supressió, limitació i portabilitat, dirigint-se a:

Delegat de Protecció de Dades: dpd@grupoqualia.net

NEXES MÉS QUE PILATES, S.L., 08150, PARETS DEL VALLÈS, BARCELONA, gerencia@nexespilates.com.

Condicions venda online.

1- Generals:

Les presents condicions generals de venda s’apliquen estrictament a totes les vendes de béns i serveis efectuades a Espanya, inclòs les Illes Canàries i les Illes Balears, així com a qualsevol altre territori d’àmbit mundial per NEXES MES QUE PILATES, S.L. amb C.I.F. número b-67114686, d’ara endavant , amb destinació a persones físiques i/o societats mercantils.

Tot comanda feta a Nexes més que Pilates implica necessàriament a títol de condició essencial, determinant i imprescindible, l’acceptació sense reserves pel Client de les Condicions Generals de Venda de Nexes més que Pilates vigents el dia en què es dugui a terme la comanda corresponent. A més, el Client reconeix que l’acceptació de les presents condicions implicarà l’aplicació d’aquestes a la comanda al que es refereixen, així com a tota comanda posterior, amb excepció d’aquells casos en què noves condicions siguin posades en el seu coneixement per Nexes més que Pilates. El fet que Nexes més que Pilates no recorri en un moment donat a qualsevol de les presents condicions no pot ser interpretat ni equivaldrà a renunciar a recórrer a elles en el futur o en el passat.

Llei aplicable i jurisdicció competent. La interpretació i l’execució de les condicions, així com tots els actes que se siguin conseqüència d’elles, quedaran sotmesos al dret espanyol, tret que existeixin disposicions d’ordre públic contràries a això.

2- Preus:

Els preus publicats en Nexes més que Pilatesso en Euros i són vigents excepte error tipogràfic. Tots els preus porten l’IVA inclòs aplicable en el dia de la comanda, qualsevol canvi de taxa d’IVA serà aplicat automàticament als preus dels productes en venda en Nexes més que Pilates.

Les ofertes sobre productes en venda en Nexes més que Pilates es mostraran en l’apartat “Ofertes” o s’indicarà en la fitxa del producte i, si no s’indica el contrari, seran vàlides mentre es mostrin en pantalla.

Llei aplicable i jurisdicció competent. La interpretació i l’execució de les condicions, així com tots els actes que se siguin conseqüència d’elles, quedaran sotmesos al dret espanyol, tret que existeixin disposicions d’ordre públic contràries a això.

3- Diferents maneres de Pagament:

En formular la comanda, el client pot triar lliurement abonar les compres que realitzi en Nexes més que Pilates mitjançant:

  1. Targeta de crédit (TPV Virtual)
  2. Paypal
  3. Transferencia Bancaria

4- Producte:

Les ofertes presentades per Nexes més que Pilates son vàlides dins del límit de les existències disponibles. Nexes més que Pilates es reserva el dret de modificar l’assortiment de productes en funció de les dificultats imposades pels seus proveïdors.

Les fotografies, grafismes i les descripcions dels productes proposats a la venda solament són orientatius i no comprometen de cap manera al venedor Nexes més que Pilates.

5- Enviaments:

Els productes adquirits es lliuraran a la persona i a l’adreça indicada en la comanda.

Per defecte, les factures s’enviaran a l’adreça email indicada pel client en l’hora de la seva alta en Nexes més que Pilates.

Els dissabtes, diumenges i festes no hi haurà ni sortida ni lliurament de comandes.

No obstant això la seva demora no implicarà ni anul·lació de la comanda ni indemnització alguna.

Una comanda es considera lliurat al moment en què el transportista lliura el paquet o els paquets al client i aquest signatura el document de recepció de lliurament. Correspon al client verificar l’estat de la mercaderia a la recepcióne indicar totes les anomalies en l’albarà de recepció de lliurament.

Per a enviaments fora d’Espanya i Portugal consulti’ns.

6- Polítiques de devolucions i anul·lacions

6-1 Devolució de mercaderia:

La nostra política, complint amb la normativa vigent, és concedir-li el dret de retornar qualsevol article comprat en Nexes més que Pilatesen el termini de 7 dies des de la data de recepció.

No haurà d’aportar cap explicació, qualsevol article, comprat en Nexes més que Pilates, retornat en el seu embalatge original, precintat i en perfectes condicions serà acceptat sense més.

En un termini màxim de 15 dies de la recepció de la devolució,Nexes més que Pilates es compromet al seu reemborsament.

Abans de realitzar la devolució, haurà de comunicar-ho al departament d’Atenció al client.

Si la causa de la devolució anés que l’article retornat és defectuós o no correspon al sol·licitat en la comanda, Nexes més que Pilates correrà amb les despeses de la devolució i nou enviament. Si el motiu de la devolució és que la comanda no li satisfà, li reemborsarem l’import però no les despeses d’enviament ni les despeses de devolució.

6-2 Anul·lació de comanda:

Si l’anul·lació de la comanda arriba abans de la sortida de mercaderia el client no tindrà cap despesa. En el cas d’una anul·lació després de la sortida de la comanda, el client tindrà al seu càrrec les despeses d’enviament així com les despeses de devolució d’aquesta mateixa comanda.

6-3 Reemborsament de quotes en línia:

Totes les quotes de serveis adquirides a través de la nostra plataforma en línia no són reemborsables.

Scroll to top

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies