Dades Identificatives

Nom comercial: Nexes més que Pilates

Denominació social: NEXES MÉS QUE PILATES

CIF/NIF: B-67114686

E-mail: info@nexespilates.com

Telèfon de contacte: 697 162 701

Domini: www.nexespilates.com

Política de privadesa

Nexes Més que Pilates compleix amb el reglament General de Protecció de Dades (RGPD), vigent des del dia 25 de maig del 2018: reglament UE-2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL DE LA UNIÓ EUROPEA, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les dades, pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades.

Nexes mes que Pilates com a responsable del tractament de les dades, en compliment del Reglament General de Protecció de Dades UE-2016/679, del Parlament i Consell d'Europa l'informa que totes les seves dades personals seran tractades només per la gestió administrativa, comptable i la prestació del servei oferit per NEXES MES QUE PILATES, S.L. ,no es cediran a tercers excepte per obligació legal, o pel tractament comptable i fiscal mitjançant un contracte de Prestació de Serveis, poden exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació a NEXES MES QUE PILATES, S.L.

Així mateix, Nexes més que Pilates l'informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb finalitats comercials a cada moment.

Qualitat de les dades

Les dades de caràcter personal que formen part dels fitxers de Nexes més que Pilates, són tractats i actualitzats, perquè els mateixos siguin pertinentment adequats i estrictament necessaris per a la fi amb el qual són recaptats.

Nexes més que Pilates , garanteix les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a la seguretat i integritat de les dades personals que conté, evitant la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades, i els riscos als quals estan exposats.

Dret d’informació de la recollida de les dades.

Consentiment per al tractament de les dades. Deure de secret. Consentiment de la comunicació de les dades a tercers. Seguretat de les dades.

Nexes més que Pilates garanteix l’adopció de mesures de seguretat d’índole tècnic i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les Dades de Caràcter Personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, naturalesa de les dades i riscos als quals estan exposats.

1- Generals:

Les presents condicions generals de venda s’apliquen estrictament a totes les vendes de béns i serveis efectuades a Espanya, inclòs les Illes Canàries i les Illes Balears, així com a qualsevol altre territori d’àmbit mundial per NEXES MES QUE PILATES, S.L. amb C.I.F. número b-67114686, d’ara endavant , amb destinació a persones físiques i/o societats mercantils.

Tot comanda feta a Nexes més que Pilates implica necessàriament a títol de condició essencial, determinant i imprescindible, l’acceptació sense reserves pel Client de les Condicions Generals de Venda de Nexes més que Pilates vigents el dia en què es dugui a terme la comanda corresponent. A més, el Client reconeix que l’acceptació de les presents condicions implicarà l’aplicació d’aquestes a la comanda al que es refereixen, així com a tota comanda posterior, amb excepció d’aquells casos en què noves condicions siguin posades en el seu coneixement per Nexes més que Pilates. El fet que Nexes més que Pilates no recorri en un moment donat a qualsevol de les presents condicions no pot ser interpretat ni equivaldrà a renunciar a recórrer a elles en el futur o en el passat.

Llei aplicable i jurisdicció competent. La interpretació i l’execució de les condicions, així com tots els actes que se siguin conseqüència d’elles, quedaran sotmesos al dret espanyol, tret que existeixin disposicions d’ordre públic contràries a això.

2- Preus:

Els preus publicats en Nexes més que Pilatesso en Euros i són vigents excepte error tipogràfic. Tots els preus porten l’IVA inclòs aplicable en el dia de la comanda, qualsevol canvi de taxa d’IVA serà aplicat automàticament als preus dels productes en venda en Nexes més que Pilates.

Les ofertes sobre productes en venda en Nexes més que Pilates es mostraran en l’apartat “Ofertes” o s’indicarà en la fitxa del producte i, si no s’indica el contrari, seran vàlides mentre es mostrin en pantalla.

Llei aplicable i jurisdicció competent. La interpretació i l’execució de les condicions, així com tots els actes que se siguin conseqüència d’elles, quedaran sotmesos al dret espanyol, tret que existeixin disposicions d’ordre públic contràries a això.

3- Diferents maneres de Pagament:

En formular la comanda, el client pot triar lliurement abonar les compres que realitzi en Nexes més que Pilates mitjançant:

  • 1. Tarjeta de crédit (TPV Virtual)
  • 2. Paypal
  • 3. Transferencia Bancaria

4- Producte:

Les ofertes presentades per Nexes més que Pilates son vàlides dins del límit de les existències disponibles. Nexes més que Pilates es reserva el dret de modificar l’assortiment de productes en funció de les dificultats imposades pels seus proveïdors.

Les fotografies, grafismes i les descripcions dels productes proposats a la venda solament són orientatius i no comprometen de cap manera al venedor Nexes més que Pilates.

5- Enviaments:

Els productes adquirits es lliuraran a la persona i a l’adreça indicada en la comanda.

Per defecte, les factures s’enviaran a l’adreça email indicada pel client en l’hora de la seva alta en Nexes més que Pilates.

Els dissabtes, diumenges i festes no hi haurà ni sortida ni lliurament de comandes.

No obstant això la seva demora no implicarà ni anul·lació de la comanda ni indemnització alguna.

Una comanda es considera lliurat al moment en què el transportista lliura el paquet o els paquets al client i aquest signatura el document de recepció de lliurament. Correspon al client verificar l’estat de la mercaderia a la recepcióne indicar totes les anomalies en l’albarà de recepció de lliurament.

Per a enviaments fora d’Espanya i Portugal consulti’ns.

6- Polítiques de devolucions i anul·lacions

6-1 Devolució de mercaderia:

La nostra política, complint amb la normativa vigent, és concedir-li el dret de retornar qualsevol article comprat en Nexes més que Pilatesen el termini de 7 dies des de la data de recepció.

No haurà d’aportar cap explicació, qualsevol article, comprat en Nexes més que Pilates, retornat en el seu embalatge original, precintat i en perfectes condicions serà acceptat sense més.

En un termini màxim de 15 dies de la recepció de la devolució,Nexes més que Pilates es compromet al seu reemborsament.

Abans de realitzar la devolució, haurà de comunicar-ho al departament d’Atenció al client.

Si la causa de la devolució anés que l’article retornat és defectuós o no correspon al sol·licitat en la comanda, Nexes més que Pilates correrà amb les despeses de la devolució i nou enviament. Si el motiu de la devolució és que la comanda no li satisfà, li reemborsarem l’import però no les despeses d’enviament ni les despeses de devolució.

6-2 Anul·lació de comanda:

Si l’anul·lació de la comanda arriba abans de la sortida de mercaderia el client no tindrà cap despesa. En el cas d’una anul·lació després de la sortida de la comanda, el client tindrà al seu càrrec les despeses d’enviament així com les despeses de devolució d’aquesta mateixa comanda.

Scroll to top

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies

*Además, tenemos un regalo de bienvenida esperándote.